Vergoeding

Female-spine-2Oefentherapie wordt vanaf 18 jaar en bij de meeste klachten vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Klik hier voor een totaaloverzicht van vergoedingen in 2015, per zorgverzekeraar. Wij raden u aan altijd bij uw eigen zorgverzekeraar te informeren naar het aantal vergoede behandelingen van uw eigen pakket, zie ‘beweegzorg’ of fysio- en oefentherapie in uw polisvoorwaarden

Voor kinderen en jongeren geldt vergoeding vanuit de basisverzekering, tot maximaal 18 behandelingen per aandoening, per kalenderjaar. In veel gevallen is dit ruim voldoende voor behandeling bij Oefentherapie Mensendieck!

Voor mensen met een chronische indicatie of na ontslag uit een ziekenhuis, geldt vergoeding vanuit de basisverzekering, vanaf de 21e behandeling, per aandoening, per kalenderjaar. De eerste 20 behandelingen worden vanuit uw aanvullende verzekering. Voor sommige behandelingen geldt een maximale behandeltermijn, dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Reageren is niet mogelijk