Tarieven en vergoeding

silhouette-headDe kosten van de behandeling worden grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. Sinds 1 januari 2014 is er het een en ander veranderd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Niet alle problemen worden dan nog vergoed door de zorgverzekeraar. Uw huisarts moet een inschatting maken of u voor behandeling in aanmerking komt. Een verwijsbrief van uw huisarts is daarom noodzakelijk.

Tijdens het eerste gesprek wordt uw probleem in kaart gebracht en wordt er vastgesteld of er sprake is van een diagnose die voor vergoeding in aanmerking komt. Er wordt ingeschat hoeveel sessies nodig zijn voor de behandeling van uw probleem. Dit kan minimaal twee sessies zijn en maximaal twaalf sessies. In een enkel geval kan het voorkomen dat tijdens het eerste gesprek geconcludeerd wordt dat uw hulpvraag toch niet vergoed wordt door de zorgverzekering. In dat geval wordt u daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gesteld en krijgt u advies over waar u goed geholpen kunt worden.

Generalistische Basis GGZ valt onder het eigen risico, dat voor 2014 is vastgesteld op minimaal €360,- per kalenderjaar. De eigen bijdrage is vanaf 2014 afgeschaft.

 

Reageren is niet mogelijk