Tamar Schermer

TamarTamar Schermer is medio 2011 afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck aan Hogeschool van Amsterdam, faculteit Gezondheidszorg, Opleiding tot Oefentherapeut Mensendieck. Zij heeft een aantal waarnemingen voor collega oefentherapeuten vervuld. Vervolgens heeft zij een paar jaar gewerkt als oefentherapeut binnen verpleeg- en verzorgingshuizen in de Zaanstreek. Hierdoor heeft zij veel ervaring met het behandelen van ouderen en complexe problematiek. Tamar is gespecialiseerd in behandeling van diverse houding- en bewegingsklachten, stressgerelateerde klachten, draaiduizeligheid (BPPD), neurologische en orthopedische klachten en houdingsproblemen bij kinderen en jongeren. Ook biedt zij behandeling bij ouderen en langdurig zieken, zowel in de praktijk als aan huis.

Tamar is werkzaam binnen Oefentherapie Zeestraat op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag werkt zij binnen Oefentherapie Broekpolder, samen met praktijkhoudster en collega oefentherapeut Mensendieck en psychosomatisch oefentherapeut Nathalie Sengers-Twisk.
Zij werkt samen met de andere disciplines van het centrum, om binnen haar vakgebied patiënten met lichamelijke klachten zo goed mogelijk te begeleiden. Zij is lid van de beroepsvereniging VvOCM en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt haar kennis actief bij d.m.v. scholingen en cursussen.

Reageren is niet mogelijk